අධි උෂ්ණත්වය වෙනුවට වායු සමීකරණ තාක්ෂණය

අධි උෂ්ණත්වය භාවිත කර තේ වියළීම වෙනුවට වායු සමීකරණ තාක්ෂණය යටතේ තේ දළු වියළීමේ නව යන්ත්‍රයක් නිපදවීමට පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සමත්ව තිබෙනවා.
සෙනරත් සමන්තිලක වන ඔහු මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමාධාරියකු බව සඳහන්.
ලොව කිසිම නිෂ්පාදයකයකුට සොයාගැනීමට නොහැකිවූ මෙම තාක්ෂණය තමාට සොයාගැනීමට හැකිවූයේ තේ කර්මාන්තයේ නියැළීමෙන් සහ ඒ හා බැඳුණු නව පර්යේෂණ සොයායෑමෙන් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment