“ප්‍රතිපත්තිමය දේශපාලනයක් බිහිවිය යුතුයි”

17

රට සංවර්ධනය කිරීමට නම් ප්‍රතිපත්තිමය දේශපාලනයක් රට තුළ බිහිවිය යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සදහන් කළේ රට තුළ අර්බුද මතුව ඇත්තේ ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලු හේතුවෙන් බවයි.

මේ, වැඩිදුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ මන්ත්‍රීවරයා.

 

Your Comments