ඩොලරයට 165ටත් වැඩිය ගෙවීමට සිදුවෙයි

47

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය ඉතිහාසයේ පළමුවරට ඩොලරයේ අගය රුපියල් 165කටත් වඩා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මහා බැංකුව සඳහන් කළේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 161.8174ක් බවයි.
එහි විකුණුම් මිල රුපියල් 165.1490ක්.

ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 160ක් සීමාව සහ විකුණුම් මිල රුපියල් 165 සීමාව ඉක්මවූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අවප්‍රමාණය අද උදෑසනම අන්තර්ජාලයේ සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

Your Comments