ගඟේ පාවෙන මළ සිරුර
(ජි.ඒ.එස්. ගමඇතිගේ - පැල්මඩුල්ල)

81

රත්නපුර කහවත්ත ඇටඹගහවෙල දොලවත්ත ප්‍රදේශයේ ගඟේ පාවෙමින් තිබු මළ සිරුරක් හමුව තිබෙනවා.
මියගොස් ඇත්තේ කවුරුන්ද යන්න මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැහැ.
මියගිය පුද්ගලයාගේ වයස අවුරුදු 25ත් 30ත් අතර විය හැකි බවයි කහවත්ත පොලිසිය අනුමාන කරන්නේ.
සිරුර කහවත්ත මූලික රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර තිබෙනවා.

Your Comments