අගමැති වියට්නාමයට ළඟාවෙයි

30

තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා පිටත්ව ගිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිස වියට්නාමය වෙත ළඟා වී තිබෙනවා.
ආසියාන් කළාපීය ආර්ථික සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස අද (10) උදෑසන පිටත්ව ගියේ ලෝක ආර්ථික සමුළුවේ ආරාධනයකට අනුවයි.
සංචාරය සදහා තවත් 12 දෙනෙකුගෙන් යුත් දූත පිරිසක් එක්ව තිබෙනවා.

Your Comments