නායයාමේ ලකුණු මතුවෙයි – 54 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කෙරෙයි
(හැටන් - රංජිත් රාජපක්ෂ)

65

වතු කම්කරු පවුල් 23ක සමාජිකයන් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කර තිබෙනවා.
ඒ හැටන් ස්ටැඩන් වතු යායේ කොටසක නායයාමේ භු ලක්ෂණ මතුවීම හේතුවෙන්.
එම පවුල්වල සමාජිකයන් 54 දෙනෙකු හැටන් ෆෘට්හිල් දමිළ මහා විද්‍යාලයේ ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කළ බවයි හැටන් පොලිසිය පවසන්නේ.

මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන අතු ශාඛාවක් වන හැටන් ඔයට ඉහළින් තේ වත්තේ කොටසක් ගිලා බැසිමට ලක්ව ඇති බවයි වතු පාලන අධිකාරිය පවසන්නේ.
ආහාර පාන සහ යටිතල පහසුකම් ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාල මගින් ලබා දී තිබෙනවා.

නායයාමේ අවදානමට ලක්ව ඇති ස්ථානය ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිලධාරින් පැමිණ පරික්ෂා කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments