නයාරු ගින්නෙන් ඇවිළුණු දකුණේ ධීවර දුක

65

නයාරු වාඩිවලට ගිනි තැබීමෙන් අනතුරුව දකුණු පළාතේ සිට නයාරු මුහුදේ ධීවර කටයුතු සඳහා පැමිණි ධීවරයින් ආම්පන්න රැගෙන නැවත දකුණු පළාත වෙත පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.
නයාරු ධීවර වාඩිවලට ගිනි තැබීමෙන් අනතුරුව දකුණු පළාතේ සිට නයාරු මුහුදේ ධීවර කටයුතු සඳහා පැමිණි ධීවරයින් ආම්පන්න රැගෙන නැවත දකුණු පළාත වෙත පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.

NEWS24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ දැඩි පොලිස් ආරක්ෂක රැකවල් මධ්‍යයේ ඔවුන් පිටත්ව ගිය බවයි.

පසුගිය 13 වැනිදා නයාරු ප්‍රදේශයේ සංචාරක ධීවරයින් නැවතී සිටි ධීවර වාඩි වෙත කිසියම් පිරිසක් ගිනි තබා තිබුණා.

ගිනි තැබීම සිදු කර තිබුණේ එම ප්‍රදේ‍ශයේ සංචාරක ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදී සිටි ධීවරයින් පළවා හරින ලෙස පසුගියදා මුලතිව් ධීවරයින් කළ විරෝධතාවයෙන් අනතුරුවයි.

උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී. රවිහරන් මහතා පැවසූවේ දකුණු පළාතේ සිට නයාරු වෙත ජනතාව පැමිණ ධීවර කටයුතු සිදුකිරීම හේතුවෙන් මුලතිව් ධීවර ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදුවන බවයි.

ඒ අනුව දකුණේ ධීවරයින්ට මසුන් ඇල්ලීමට විශාල ප්‍රදේශයක් පවතින බැවින් නයාරු ප්‍රදේශයේ නැවති සිටි ධීවරයින් ඉවත් කරන ලෙස ද ඔහු ඉල්ලිමක් කර තිබුණා.

නයාරු ධීවර වාඩිවලට ගිනි තැබීමෙන් ධීවර වාඩි 8ක් සහ බෝට්ටු 2ක් විනාශ වූ අතර, ධීවර වාඩිවල තිබු දැල් ආම්පන්න තොගයක්ද ගින්නට හසු වී විනාශ වුණා.

Your Comments