අවවාදාත්මක නිවේදනයක්!

70

සුළඟේ වේගය තරමක් දුරට වැඩිවීමේ හැකියාවක් පවතින් බැවින් මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශවලත්
සබරගමුව, බස්නාහිර, දකුණු, වයඹ, උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්වලත් අම්පාර සහ මඩකළපුව
දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා තරමක් තද සුළං (Gusty winds) ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

Your Comments