මිනිස් ජාවාරම් මැඩලීමට ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක්

29

මිනිස් ජාවාරමේ නිරත පුද්ගලයන් නීතියේ රැහැනට හසුකරගැනීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ආගමන විගමන පාලක නිහාල් රණසිංහ මහතා කියා සිටියේ වරාය, ගුවන් තොටුපල, රේගුව, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය යන ආයතන ඒකාබද්ධ කරගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බවයි.

මේ වන විට, සකස් කර ඇති සැළසුමට අනුව ලබන වසරේදි වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

මෙරට ගුවන් තොටුපල හරහා මිනිස් ජාවාරම් ලෙස සැක කළ හැකි ඇතැම් සංක්‍රමණ සිදුවන බවට මේ වන විට අනාවරණ වී තිබෙනවා.

දැනට පවතින නීතියේ දුර්වලතා උපයෝගී කරගෙන මිනිස් ජාවාරම් ක්‍රියාත්මක වන බවටයි සැක පළවන්නේ.

නව පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් එම ගැටළු වළක්වාගැනීමට අපේක්‍ෂිතයි.

Your Comments