විපක්‍ෂ නායක ගැන සන්ධාන තීරණය අද කතානායකට

29

විපක්‍ෂ නායක ධුරය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මතය අද දිනයේ කතානායකවරයා වෙත භාරදෙන බව එහි මහ ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

හෙතෙම කියා සිටියේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට අයත් පක්‍ෂවල නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡා කර ඒ පිළිබඳව අවසන් තීණ්දුවක් ගන්නා බවයි.

මේ අතර, විපක්‍ෂ නායක ධුරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මතය තමන් ද අනුමත කරන බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments