දක්ෂිණ අධිවේගයේ දස ලක්ෂයක තහඩු සොරකම් කළ සිව් දෙනෙකු කොටු

34

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ යකඩ තහඩු සොරකමක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

වීරකැටිය පොලිසිය පැවසුවේ මැයි 24වන දින ලද පැමිණිල්ලකට අනුව සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

සොරකම සිදුව ඇත්තේ මැයි 22වන දින රාත්‍රී කාලයේ දී.

සොරකම් කර ඇති බිම් යකඩ තහඩු තොගයේ වටිනාකම රුපියල් දස ලක්ෂ හය දහස් පන්සියයක්.

බැදිගම හා අගුණකොල පැලැස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරුවන් වළස්මුල්ල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments