සමනොළ පිං බිමේ ශ්‍රමදාන සත්කාරය (PHOTOs)

18

නල්ලතන්නිය – ශ්‍රිපාද මාර්ගයේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඇතුලු දිරා නොයන ඝණ අප ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරිමේ ශ්‍රමදානයක් ආරම්භ කෙරුණා.

වන්දනාකරුවන් විසින් මාර්ගය දෙපසට හා රක්ෂිතයට අප ද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් බැහැර කර ඇති බවයි පරිසර සන්විධාන් පෙන්වා දෙන්නේ.

කණ්ඩායම් 06ක් නල්ලතන්නිය – ශ්‍රීපාද මාර්ගයේ නල්ලතන්නියේ සිට ශ්‍රී පාද මළුව දක්වා ශ්‍රමදානයේ නිරතවනවා.

දිරා නොයන ඝණ අපද්‍රව්‍ය නල්ලතන්නිය දක්වා රැගෙන විත් මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ කසල අංශය වෙත භාර දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රමදානය සඳහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය, අඹගමුව සේඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය, අඹගමුව ගොවිජන සේවා කාර්යාලය, නල්ලතන්නිය වෙළඳ සංගමය, අඹගමුව හා මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය සභා, ප්‍රදේශයේ පාසල් ළමයින්,නල්ලතන්නිය වෙළඳ සංගමය නියෝජනයන් ඇතුලු ප්‍රදේශවාසීන් 350කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වූවා.

(මස්කෙළිය – ගාමිණි බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

 

Your Comments