දැඩි සුළගකින් පදියතලාවේ නිවාස 10කට හානි

11

පදියතලාව ප්‍රදේශයට බලපෑ තද සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නිවාස කිහිපයකට හානී සිදුව තිබෙනවා.

පොලීසිය පැවසුවේ ගල්වලලන්ද හා කහටවින්න ගම්මාන දෙකෙහි නිවාස 10කට ඊයේ (25) පස්වරුවේ හට ගත් දැඩි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් අලාභහානී සිදුව ඇති බවයි.

පදියතලාව පොලීසිය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය එක්ව පීඩාවට පත් පුද්ගලයින් සඳහා සහන කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Your Comments