කොටගල රොටී (PHOTOs)

85

වෙසක් තෙමඟුල නිමිත්තෙන් හැටන් කොටගල ශ්‍රි පබ්බතාරාම විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට අද (18) පස්වරුවේ රොටී දන්සැලක් පැවැත්වූවා.

විහාරස්ථ දායක සභාව සහ කොටගල ප්‍රාදේශිය සභාව විසින් දන්සැල සංවිධාන කර තිබුණා.

දන්සැලට ප්‍රදේශයේ සිංහල දමිල මුස්ලම් ජනතාව ඇතුළු වතු කම්කරුවන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටියා.

(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

Your Comments