වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා

12

වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් සැදැහැවතුන්ගේ ගමන් පහසුව සඳහා විශේෂ බස් සේවා කි‍්‍රයාත්මක කරන බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව පූජනීය ස්ථාන වෙත ළඟාවිම සදහා මගී අවශ්‍යතාව මත බස් රථ යොදවනු ඇති.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත ලබා දි ඇති බවයි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

බස්නාහිර පලාතේ මාර්ග 475ක් වෙනුවෙන් විශේෂ බස් සේවා කි‍්‍රයාත්මකයි.

මේ අතර, වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව විශේෂ දුම්රිය සේවා ද කි‍්‍රයාවට නංවා තිබෙනවා.

Your Comments