කාසල්රි ජලාශයට හිටි හැටියේම කළු වතුර එයි (PHOTOs)

317

කාසල්රි ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසිනා දික්ඔය ඇළේ ජලය අද (17) පස්වරු 3 පමණ තද කලු පැහැයක් ගෙන තිබෙනවා.

ජලාශයේ ධීවරයන් සඳහන් කළේ දික්ඔය ඇළ මාර්ගය අසන්නයේ පිහිටි තේ කර්මාන්ත ශාලාවකින් කිසිදු පරිසර ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකර ඉවත ලන කසල තේ ඇළ මාර්ගයට මුදා හැරිම නිසා ඇළේ ජලය කලු පැහැයක් ගෙන ඇති බවයි.

ජාතික ජලජ ජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරි නුවරඑලිය කාර්යයාලයේ නිලධාරින් පවසන්නේ.

දික්ඔය ඇළ මාර්ගයේ ජලය වනරාජා වත්ත ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසින් දෛනික කටයුතු සදහා භාවිතා කරන අතර ජලය කලු පැහැ ගැන්වීම හේතුවෙන් එම ජනතාවද දැඩි පිඩාවට පත්ව තිබෙනවා.

තේ කර්මාන්ත ශාලාවල අපද්‍රව්‍යය සහ කසල තේ නිසි පරිසර ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකර සෘජුව ඇළ මාර්ගවලට මුදා නොහරින ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරි කාර්යයාලය ද තේ වතු සමාගම්වලට සහ වතු අධිකාරිවරුන්ට දැඩි කොන්දේසි පනවා තිබෙනවා.

දික්ඔය ඇළ මාර්ගයේ ජලයට කසල තේ මුදා හැරිම සම්බන්ධයෙන් වෙන් වෙන්ව පරික්ෂණ පවත්වන බව ජාතික ජලජ ජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑළිය කාර්යාලය සහ හැටන් පොලිසිය සඳහන් කළා.
(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

  

Your Comments