2020 ජුනි මස සිට ශක්තිමත් එජාපෙ ආණ්ඩුවක්

13

සියලු මැතිවරණ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව ලබන වසරේ ජූනි මාසයේ සිට ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් එක්සත් ජාතික පෙරමුණට හිමිවනු ඇති බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.
ඒ බණ්ඩාරගම එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලමණ්ඩල රැස්වීම අමතමින්.

Your Comments