2018 වර්ෂයේදී ලාදුරු රෝගීන් 1683ක්

21

පසුගිය වසර තුළ ලාදුරු රෝගීන් 1683 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
එහිදී බස්නාහිර පළාතෙන් අලුතින් රෝගීන් 41 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි වසංගත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පහවඩන මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ.
රෝග ලක්ෂණ මතු වී මාස 6කට වඩා ප්‍රමාද වී ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා පැමිණෙන සංඛ්‍යාව 30 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ද ඇය සඳහන් කළා.
ලාදුරු යනු බැක්ටීරියාවකින් බෝවන නිදින්ගත රෝගයක්.
ශ්වසන මාර්ගයෙන් නිකුත් වන ආසාදිත බිඳිති මඟින් රෝගය ව්‍යාප්ත වන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.
පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ වාර්ෂිකව නව රෝගීන් දෙදහසක් බැගින් වාර්තා වුණා.
කෙසේ වෙතත් 2018 වසරේ දී දිවයින පුරා පුද්ගලයින් 1683 දෙනෙකු වාර්තා වූ බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පහවඩන මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments