2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ පාවාදීමක් ගැන කෙරෙන විමර්ශන පරස්පර වීරෝධී අයුරින් ක්‍රියාත්මක වනවා

16

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ පාවාදීමක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරන විමර්ශණ පරස්පර විරෝධී අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන බවට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක මහතා චෝදනා කරනවා.
හැටන් ප්‍රදේශයේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.

Your Comments