1990 ට විරුද්ධ වූවන් දැන් නිහඬයි

55

19 90 ගිලන් රථ සේවය විවේචනය කළ පුද්ගලයින් මේ වන විට නිහඬ වී ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

රාජගිරියේ පිහිටි සුවසැරිය හදිසි ගිලන් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments