’16 පොදු අරමුණ’ වෙනස් වී නැහැ – තිලංග කියයි

25

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ නිදහස් පක්ෂ 16 යේ කණ්ඩායමේ පොදු අරමුණ කිසිසේත් වෙනස්වී නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ අනාගතයේදී ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා එකතුමුවකින් යුතුව කටයුතු කරනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Your Comments