වැවක් කැඩී A9 යටවෙයි – කිලිනොච්චියට ජල ගැලීම්

49


දැඩි වර්ෂාව හේතුවෙන් කිලිනොචිචය ප්‍රදේශයේ ජල ගැලීම් තත්වයක් හටගෙන ඇති අතර, මාන්කුලම ප්‍රදේශයේ වැවක් කැඩී යාමෙන් ඒ9 මාර්ගයේ ධාවන කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී තිබෙනවා.

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ ප්‍රදේශයට මිලිමීටර 250 කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් පතිත වී ඇති බවයි.

කිලිනොචිචිය ඉරණමඩු ජලාශය වාන් දැමීම හේතුවෙන් පහත් බිම් රැසක් යටවුණා.
ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩි 37ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, වාන් මට්ටම අඩි 36ක් වන බවයි කිලිනොච්චිය වාරිමාර්ග නිළධාරීන් පවසන්නේ.

දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් විශාල පිරිසක් අවතැන්ව සිටිනවා.
අවතැන් පිරිස් ආරක්ෂක අංශ හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිළධාරීන් විසින් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කෙරුණා.

(වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය)

Your Comments