“විපක්ෂ නායක ධූරය ජවිපෙ ට හිමිවිය යුතුයි”

35

විපක්ෂ නායක ධූරය හිමිවිය යුත්තේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසනවා.
බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සැබෑ විපක්ෂයේ කාර්යභාරය සිදු කරන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණක් බවයි.

Your Comments