බඩඉරිඟු ආනයනය අඩකින් අඩු කරයි

18

බඩඉරිඟු ආනයනය සියයට 50කින් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසනවා.

මෙරටට ඉතාමත් හොඳින් වගා කළ හැකි බෝගයක් වන බඩඉරිඟු මෙතෙක් අපේ රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි වගා කෙරී නැහැ.
2017 වසරේ මෙරට බඩඉරිඟු වගා කරන ලද ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 150,000ක්.
ඉන් ලද අස්වැන්න ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින් 2017 වසරේ දී බඩඉරිඟු මෙ.ටො.164,000ක් ආනයනය කර තිබෙනවා.
ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 23,000ක්.

මෙවර මහ කන්නයේ දී මෙරට බඩඉරිඟු වගා කෙරෙන අක්කර ප්‍රමාණය 2,50,000ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙන අතර එමඟින් ජාතික අවශ්‍යතාවය සියයට 50ක් සපුරා ගැනීමට හැකි වෙතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි.
2018 වසරේ මේ වන විටත්  ආනයනය කර තිබෙන බඩඉරිඟු ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 80,000ට ආසන්නයි.
බඩඉරිඟු ආනයනකරුවන් බඩඉරිඟු මෙ.ටො. ලක්ෂ තුනක් ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියත් දේශීය ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඊට අවසර නොදීමට අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා තීරණය කළා.

මෙම මහ කන්නය තුළ වගා කර තිබෙන බඩඉරිඟු අක්කර ප්‍රමාණය ලක්ෂයකින් ඉහළ ගොස් ඇති නිසා ලබන වසරේ දී ආනයනය කෙරෙන බඩඉරිඟු ප්‍රමාණය සියයට 50කින් අවම කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

සේනා දළඹු වසංගතය නිසා බඩඉරිඟු අක්කර දෙදහසකට පමණ හානි සිදු වී ඇතැයි පෙර වාර්තා වුවා.
නමුත් බඩඉරිඟු සමස්ත අස්වැන්න කෙරෙහි ඉන් බලපෑමක් එල්ල නොවන බව තහවුරු කෙරුණා.
පවතින යහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් බඩඉරිඟු අස්වැන්න ඉහළ යා හැකි බවයි  ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය පවසන්නේ.

බඩඉරිඟු වගාවට විශාල හානියක් කළ හැකිව තිබූ  'සේනා දළඹු' වසංගතය පාලනය කිරීමට හැකි වූ බවද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Your Comments