මහ මැතිවරණයක් ඉල්ලා කොත්මලෙන් පෙත්සමක්
(මස්කෙළිය - ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

19

වත්මන් දේශපාලන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස වහා මහ මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් අද (02) පෙරවරුවේ කොත්මලේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ, තවලන්තැන්නේදී ජනතා පෙත්සමක් අත්සන් කෙරුණා.
පොදුජන පෙරමුණ මගින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම අවස්ථාව සඳහා සී.බී.රත්නායක, ආනන්ද  අලුත්ගමගේ, අනුරාධ ජයරත්න යන මහත්වරුන් ඇතුලු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූවා.

 

Your Comments