නව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න

200

අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් වීමෙන් පසු නව කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වන විට දිවුරුම් දෙමින් සිටිනවා.

ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දී යි.

මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

පලාත් සභා, පලාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය – ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා

පුනුරුත්තාපන, නැවත පදිංචි කිරීම්, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු කටයුතු අමාත්‍ය – ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා

ධීවර හා ජලජ සම්පත් හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය  – විජිත් විජයමුණි ද සොයිසා මහතා

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය – නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

විදේශ කටයුතු අමත්‍ය – සරත් අමුණුගම මහතා

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය – මහින්ද සමරසිංහ මහතා

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය –  මහින්ද අමරවීර මහතා

විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය – රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය – විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා

 කඳුරට, නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය – ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා

පසුගිය ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් හෙබ වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වසන්ත සේනානායක මහතාට නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ  අමාත්‍ය ධූරයක් හිමි වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ මහතා සංචාරක හා වනජීවි අමාත්‍යවරයා ලෙසයි දිව්රුම් දී ඇත්තේ.

එහි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතායි.

වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිව්රුම් දුන්නේ සුරේෂ් වඩිවෙල් මහතා දිව්රුම් දී තිබෙනවා.

Your Comments