පොලිස් නිඩාවු අවලංගු කෙරෙයි

27


සියලු පොලිස් නිළධාරීන්ගේ නිඩාවු අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ උපදෙස් මත එම පියවර ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සදහන් කළේ.

Your Comments