ජනපති – රනිල් ට යොමු කළ ලිපිය

71

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කළ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඒ මහතා වෙත ලිඛිතව ද දන්වා යවා තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපති ලේකම් මාර්ගයෙන්.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 42(4) ව්‍යවස්ථාවට අනුව අගමැතිවරයාගේ පත් වීම් බළධාරියා වශයෙන් තමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍යරවයා ලෙස මීට පෙර පත් කළ බවත්, තමාට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඒ මහතා අදාළ ධූරයෙන් ඉවත් කරන බවත් එම ලිපියේ සදහන්.

Your Comments