අඟුණුකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාර විරෝධතාව අවසන්

48

අඟු‍ණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් පිරිසක් ආරම්භ කර තිබූ විරෝධතාව නවතා දමා තිබෙනවා.

රැඳවියන් බලධාරීන් සමඟ සකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව  තීරණය ගත් බවයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

බන්ධනාගාරයෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකා නිලධාරින් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන් විරෝධතාවක නිරත වුණා.

Your Comments