ලග්ගල ලූණු විනාශවීමේ අවදානමක

32

ලග්ගල – තෝරපිටිය සහ මාඔය ප්‍රදේශවල පදිංචි කළ ගොවි පවුල් 300ක් පමණ මෙවර වගා කරන ලද දේශීය ළුෑණු අස්වනු වර්ෂාව හා දිලීර රෝගයක් හේතුවෙන් විනාශවීමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙනවා.
 
ඒ හේතුවෙන් අස්වනු නෙලීම අත්හැර දැමීමට සිදුවීමෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවට පත් ව ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.
 
මේ පිළිබඳව අවස්ථා කිහිපයකදී බලධාරීන් දැනුවත් කළ ද නිසි විසඳුමක් නොලැබුණ බවට ද ඔවුන් චෝදනා කළා.

Your Comments