“ජන ජීවිතය හා බැඳුණු සංවර්ධනයක් අවැසියි”

21

ජන ජීවිතය හා සම්බන්ධ වූ සංවර්ධනයක් සිදු කිරීමට රජය පියවර ගත යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.

එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මේ බව සදහන් කළේ තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින්.

මේ, එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ මන්ත්‍රීවරයා.

 

 

 

 

Your Comments