අධිවේගී මාර්ගය භාවිතයේ දී සැලකිලිමත් වන්න !

51

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් වාහන ගමනා ගමනයේ දී වේගය සීමා කරන ලෙස  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

පැයට කිලෝමීටර් 60ක පමණ වේගයකින් රථ ධාවනය කිරිම සුදුසු බවයි හෙතෙම සදහන් කළේ.

වර්ෂාවත් සමඟ පවතින අඳුරු කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමනයේදී ඉදිරි ලාම්පු දල්වා ගමන් කරන ලෙස ද ඒ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

 

Your Comments