ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යෘපෘතිය යටතේ පාසල් 200ක ගොඩනැගිනි වීවෘත කිරීම 1 වැනිදා

19

ළඟම පාසල හොදම පාසල ව්‍යාපෘතිය යටතේ පාසල් දෙසීයක ගොඩනැගිලි විවෘත කිරීම ලබන මස පළමුවනදා සිදු කරන බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.
ජාතික පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් 3,500 ක් බදවාගැනීමේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා කුරුනෑගල පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

Your Comments