හොරණ ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

21

හොරණ – වගවත්ත කර්මාන්තපුරයේ කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
හොරණ නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්වගින්න මැඩපැවැත්වූ බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.
පරණ ටයර් පුළුස්සා දැවි තෙල් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලාවක මෙම ගින්න හටගෙන තිබූ බව සඳහන්.
ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.

Your Comments