හෙරොයින් සමග 17ක් වෙන්නප්පුවේ දී අල්ලයි

42

වෙන්නප්පුව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ නයිනමඩම දෙමටපිටිය හා වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වැටලීම් 3කදි හෙරොයින් සමග සැකපිට පුද්ගලයන් 16 දෙනෙක් සමග ජාවාරම්කරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන් සන්තකයේ තිබි හෙරොයින් මිලිග්‍රැම් 60 හා 80 පැකට් 16 තිබි සොයා ගැණුනා.

මෙම පුද්ගලයන්ට හෙරොයින් සැපයූ ජාවරම්කරු හෙරොයින් ග්‍රැම් 1යි මිලිග්‍රැම් 100 සමග වෙන්නප්පුව වැව පාරේදි අත් අඩංගුවට ගත් බව ද පොලිසියසඳහන් කළා.

මෙම පුද්ගලයන් ඊෂි කැෂ් ඔස්සේ මුදල් ගෙවා හෙරොයින් ලබාගෙන ඇති බවයි අනවරණව ඇත්තේ.

නයිනමඩම ගලයාය ප්‍රදේශයේදි තිදෙනෙක්, දෙමටපිටියේදි 8 දෙනෙක් සහ වෙන්නප්පුව වැව පාරේදි 6 දෙනෙක් ඒ අනුව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරුවන් මාරවිල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතයි.

(නයිනමඩම – චන්දන ප්‍රනාන්දු )

Your Comments