හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරයා කඩිනමින් කෝප් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනවා

28

චෝදනාවට ලක්ව සිටින හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරයා කඩිනමින් කෝප් කමිටුව හමුවට ඉදිරිපත් කරන බව එක්සත් ජතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා.
ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

තව දුරටත් අදහස් දැක්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා.

Your Comments