හිටපු ජනපතිට CIDයෙන් කැඳවීමක්

49

ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට සඳහා පැමිණෙන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

මාධ්‍යවේදී කීත් නොයා මහතා පැහැරගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙම ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව අගෝස්තු 17 අදාළ ප්‍රකාශය හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිල නිවසේදී ලබා ගැනීමට නියමිතය

Your Comments