හිටපු ජනපතිගේ චෝදනාව

16

වත්මන් ආණ්ඩුව ප්‍රසිද්ධියේම මාධ්‍ය මර්ධනයක් සිදු කරන බව හිටපු ජනාධිපති , විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඒ, කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්.

Your Comments