හැටන් මත්පැන් හල් ඉදිරිපිට දිගු පෝලිම් – පිරිස පාලනයට පොලිසිය මැදිහත් වෙයි
රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

24

කොවිඩ් 19 වෛසරය පැතිරයාමේ අවදානම හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ මත්පැන් අලෙවිසැල් අතරින් රට බිම මත්පැන් අලෙවි සැල් පමණක් (13) දින විවෘත කිරිමට සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුව අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

හැටන් නගරයේ රටබිම මත්පැන් අලෙවිසැල් පමණක් විවෘත කිරීමත් සමග මත්පැන් මිල දී ගැනීමට විශාල පිරිසක් පැමිණිමත් සමග එම පිරිස පාලනය කිරීමට හැටන් පොලිසියට මැදිහත්විමට සිදුවූවා.

රට බිම මැත්පැන් අලෙවිසැලක් තුලට පාරිභෝගිකයන් කිහිපදෙනෙකු පමණක් රැගෙන මත්පැන් අලෙවි කිරිමටත්, එම මත්පැන් අලෙවිසැල් විෂබිජහරණයට ලක් කිරිමට කටයුතු කර තිබුණි.

Your Comments