හැටන් නගරයේ ආසන්නයේ ඇති වු ගින්නක් නිවා දමයි

10

හැටන් නගරයේ වටරවුම් විදියේ ඉඩමක ඇති වූ ගින්නක් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ ගිනි නිවිමේ ඒකකය විසින් නිවා දැමිමට සමත් ව තිබෙනවා.

අද (26) දහවල් 2 ට පමණ හට ගත් ගින්න පැතිර යමින් පවතියදි ප්‍රදේශවාසින්ගේද සහයෝගය මත නගර සභාවේ ගිනි නිවිමේ ඒකකයේ නිලධාරින් ගින්න මැඩ පවත්වා තිබෙනවා.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ හැටන් දුම්රිය ස්ථානයට ඉහලින් වු ඉඩමට කිසියම් පිරිසක් ගිනි තබන්නට ඇති බවයි හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින් සැකකරන්නේ.

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්

Your Comments