හමුදා නිල ඇඳුම් 250ක් ගාල්ලෙන් අල්ලයි (PHOTOs)

698

ගාල්ල සමුද්‍ර වීදියේ වෙළෙඳ සලක තිබී යුද හමුදාව භාවිත කරන ඇඳුම් තොගයක් සහ හමුදා ඇඳුම්වලට භාවිතා කරන නිල ලාංඡන තොගයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ගාල්ල පොලිසිය පැවසුවේ යුද හමුදා නිල ඇඳුම් 250ක් සහ හමුදා ඇඳුම්වලට ගන්නා රෙදි සහ නිල ලාංඡන විශාල තොගයක් මේ අතර වන බවයි.

ගාල්ල පොලිසියට ලබුණු තොරතුරක් අනුව අද (05) දහවල් වැටලීම කර තිබෙනවා.

(ගාල්ල – හිනිදුම රවීන්ද්‍ර චන්ද්‍රලාල්)

Your Comments