හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මුලටියන අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් හෙටත් වැසේ

10

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් හෙට(31) දිනයේද වසා තැබෙන බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියෙ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදාවට ලක්වූ ප්‍රදේශයන්හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට අද (30) එක් වූ අවස්ථාවේදීයි.
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මාතර, මුලටියන අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් අද දිනයේදී ද වසා තැබුණා.

 

Your Comments