සෞඛ්‍ය ඇමතිනියගේ ක්‍රියා කලාපය ප්‍රසංශා කරමින් රනිල් යැවූ ලිපිය මෙන්න

82

කොරෝනා වසංගත රෝගී තත්වය පාලනය සඳහා ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳ ප්‍රසංශා කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

ඉන් දක්වා ඇත්තේ ක්‍රියාශීලි සහ පසු නොබසින උත්සාහය හේතුවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල හිමි කර ගෙන ඇති බවයි.

Your Comments