සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම අනුගමනය කරන්නැයි දන්වමින් මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට සූදානම්වීම ගැටලු සහගතයි

17

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම අනුගමනය කරන්නැයි දැනුම් දෙමින් මහ මැතිවරණ පැවැත්වීමට සූදානම් වීම ගැටලු සහගත බව ජාතික ජනබලවේගය පවසනවා.
එහි මහනුවර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක කේ.ඩී ලාල්කාන්ත මහතා මේ බව සඳහන් කළේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments