සේවය අත්හිටවු බද්දේගම මහේස්ත්‍රාත්වරයා CCDයට පැමිණෙයි

6

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සමඟ සංවාදයේ නිරතවීම හේතුවෙන් සේවය අත්හිටුවා ඇති බද්දේගම මහේස්ත්‍රාත් ධම්මික හේමපාල, ප්‍රකාශ ලබාදීම සඳහා මේ වනවිට කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට පැමිණ තිබෙනවා.
මහේස්ත්‍රාත්වරයා සහ රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සංවාදයේ නිරත වන වීඩියෝවක් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍යයේ හුවමාරු වුණා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ දුරකථන හඬ පට සංවාද සිද්ධියට අදාළව හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු පද්මිනී එන්. රණවක මහත්මියගෙන් ද කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය ඊයේ පැය 3කට අධික කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබා ගත්තා.
එහිදී ඇය අපරාධ කොට්ඨාශය හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සමඟ දුරකථනයෙන් සංවාදයේ නිරත වූ බවයි.

Your Comments