සේනා පාලනයට හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඉල්ලයි

23

සේනා දළඹු මර්දනය වෙනුවෙන් රට තුළ හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කළ යුතු බව පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවැති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments