සේනා කළ හානියට වන්දිය කඩිනමින් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලමින් විරෝධතාවක්

10

සේනා දලඹුවා විසින් හානි කරන ලද ඉරිඟු වගාව වෙනුවෙන් වහාම වන්දි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාව අම්පාර දිසාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට අද විරෝධතාවක වුණා.
අම්පාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය අසලට පැමිණි ගොවීන් බඩ ඉරිඟු ගස් අතැතිව පොලපාළියකින් ගමන් කර අම්පාර දිසාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවේ නිරත වූ බවයි නිව්ස් 24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.
එහිදී අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න මහතා.

Your Comments