සුෆී මුස්ලිම් සංවිධානය තේරීම් කාරක සභාවට කැඳවයි

49

සුෆී මුස්ලිම් සංවිධානය, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ අතර කාත්තන්කුඩි හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා, වත්මන් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ද සාක්ෂි විමසීම සඳහා එම කමිටුවට කැඳවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

18 වනදා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව පස්වරු 2 ට රැස්වීමට නියමිතයි.

පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවට පුද්ගලයන් කැඳවීමේ පදනම, කළින් දැනුම්දීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බවයි එහි සභාපති නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments