“සුහග ශිෂ්‍යත්ව” පිරිනැමීමේ වැඩසටහන අගමැති ප්‍රදානත්වයෙන් අද අරලියගහ මන්දිරයේදී

67

නිර්මාණශීලි දරුවන් දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති “සුහග ශිෂ්‍යත්ව” පිරිනැමීමේ වැඩසටහනේ ප්‍රථම අදියර අද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ දී ආරම්භ වනවා.

මෙම වසරේ සිට ආරම්භ වන වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ ශිෂ්‍යත්ව ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති සිසුන් සංඛ්‍යාව 1000 ක්.

සිසුන් විසින් විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන් හී සමස්ථ ලාංකා ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම භාෂා සාහිත්‍ය හා විද්‍යාත්මක අංශවල දැනුම ද මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය සඳහා පාදක කර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අදාළ සිසුන්ට මාස 20 ක කාලයක දී රුපියල් 50,000 ක් දක්වා මූල්‍ය ආධාර හිමි වනු ඇති.

Your Comments