සුනඛ අසූචි සහිත හම්බන්තොට ලුණු කම්හලක් මුද්‍රා තබයි
(අම්බලන්තොට - අජිත් පුෂ්පකුමාර)

31

හම්බන්තොට හුංගම ප්‍රදේශයේ ලුණු නිෂ්පාදනාගාරයක ලුණු තොග, සුනඛ අසූචි හා වෙනත් අපද්‍රව්‍ය සමග පවත්වාගෙන යාම හේතුවෙන් එම ලුණු නිෂ්පාදනාගාරයට මුද්‍රා තැබීමට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මහජන පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කළා.

ලුණු නිෂ්පාදනාගාරය අපිරිසිදුව පවත්වාගෙන යන බවට දිස්ත්‍රික් සෞක්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය වෙත තොරතුරක් ලැබී තිබුණා.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හා අම්බලන්තොට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීගේ උපදෙස් මත මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඊයේ (03) පස්වරුවේ මෙම ලුණු නිෂ්පාදනාගාරය හදිසි වැටලීමකට ලක්කළා.

එම අවස්ථාවේදී නිෂ්පාදනාගාරයේ ලුණු තොග ඉතා අනාරක්ෂිත අයුරින් සුනඛ අසූචි හා වෙනත් අපද්‍රව්‍ය බොහොමයක් සමග පැවති අතර පැකට් කරන ලද ලුණු පැකට් තොගයක් කල් ඉකුත්ව තිබූ බවද වැටලීම් නිලධාරීන් පවසනවා.

ඒ අනුව මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලුණු තොග සහිත නිෂ්පාදනගාරයට මුද්‍රා තැබූ අතර මුද්‍රා තබන ලද ගබඩාවේ ඇති මුළු ලුණු තොග වල වටිනාකම ලක්ෂ 10ක් පමණ වන බව එහි හිමිකරු නිලධාරීන් වෙත පවසා තිබෙනවා. 

 

Your Comments